Administrasjon


Daglig leder: Erling Kvanvik -  mail: erling.kvanvik@sarpsborgasvo.no

Faglig leder: Torgeir Sloreby -  mail: torgeir.sloreby@sarpsborgasvo.no

Sekretær: Vesna Sojtaric - mail: vesna.sojtaric@sarpsborgasvo.no


Arbeidsledere:

 • Fruktavdeling: Terje Jørgensen
 • Vedservice: Tore Malmgren
 • Fortidsminnegruppe: Hans Petter Lund
 • Bruktmarkedet: Sidsel Andresen
 • Rammekroken, Barnekroken: Bente Bakkum
 • Salg og service: Wenche Nilsen
 • Kantine og Catering: Elin Darbakk
 • Thranes Cafe: Jane Hagen, Vera Monsen
 • IKT, Bygruppa: Stefan Viatchev
 • Hjelpemiddellager: Odd Stenberg
 • Montasjen: Thor Egil Jensen
 • Makulasjon: Lars Aasheim
 • Bruktboden: Helene Mathisen
 • Eksterne brukere: Therese Grandahl