Administrasjon


Daglig leder: Erling Kvanvik -  mail: erling.kvanvik@sarpsborgasvo.no

Faglig leder: Torgeir Sloreby -  mail: torgeir.sloreby@sarpsborgasvo.no

Sekretær: Vesna Sojtaric - mail: vesna.sojtaric@sarpsborgasvo.no


Arbeidsledere:

 • Fruktavdeling: Cato Haglund
 • Grøntservice: Tore Malmgren
 • Fortidsminnegruppe: Hans Petter Lund
 • Vedservice: Lars Fongaard Andersen
 • Bruktmarkedet/ Kundemottak: Wenche Nilsen og  Ann Karin Nilsen
 • Kantine og Catering: Elin Darbakk og Bente Bakkum
 • Thranes Cafe: Jane Hagen og Vera Monsen
 • IKT, Bygruppa: Nina Stenersen
 • Hjelpemiddellager: Pål Berg Olsen, Jan Karlsson og Anders Borgly Alfredsen
 • Montasjen: Thor Egil Jensen og Lars Aasheim
 • Makulasjon: Marius Knudsen
 • Bruktboden: Helene Mathisen og Ann Christin Nordheim
 • Lærekandidater: Therese Grandahl 
 • Eksterne brukere: Simen Jensen
 • Bilservice: Freddy Amundsen