By-gruppa

 

På oppdrag fra Sarpsborg kommune utføres manuelt renhold i sentrumsgatene i byen.

Våre ansatte plukker søppel som papir, plast, sigarettsneiper og knust glass.

 

 

 I vinterhalvåret driver vi med snømåking og sørger for strøsand i overgangsfeltene i gatene. En oppgave eldre og rullator brukere setter stor pris på.

Vi er ute i all slags vær.


For nærmere opplysninger kan vi kontaktes på telefon eller mail til post@sarpsborgasvo.no 

 Se reportasje fra EMPOTV om vår by-gruppe