Fortidsminnegruppe

Gruppens arbeidsoppgaver er drift og vedlikehold av fortidsminnefeltene i Sarpsborg Kommune. Det vil si klipping av gress, beskjæring av busker og trær innenfor felta samt rydde vegetasjon nede langs adkomstveier og stier.

Skjøtselplan er avtalt med Sarpsborg Kommune og i den inngår vedlikehold av feltene:

Bjørnstadskipet, Gunnarstorp og Skinne, helleristninger på Hornes, Opstadfeltet, helleristninger på Solberg og helleristninger på Kalnes.

I tillegg jobber gruppen med skjøtsel av andre kulturminne områder etter avtale med kommunen.

Se også den flotte reportasjen under

 www.ridderdagene.no

ASVO pynter på Storedal kultursenter