Lærekandidater

En lærekandidat er en elev fra Videregående skole som tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag/svenneprøve. Det kan inngås kontrakt mellom en opplæringsbedrift og Østfold fylke via OKVTA. Alle kandidater har en individuell fagplan som blir utarbeidet i forhold til hva en tror eleven kan mestre.

.

Før en lærekandidat blir ansatt må kandidaten ha en kartleggingsperiode. Kartleggingsperioden kan vare inntil 8 uker, og skal avdekke om eleven mestrer de krav som ASVO-tiltakene har for å kunne få opplæring i bedriften. Det legges vekt på utholdenhet, konsentrasjon, evnen til å samarbeide og kunne jobbe selvstendig etter at opplæring er gitt. Det legges stor vekt på arbeidsmoral og frammøte.

For nærmere informasjon følg link til