Makulering

Vi kan tilby sikker makulering opp til sikkerhetsnivå 3

i henhold til standard (DIN 32757-1)

Dette innebærer: Konfidensielle papirer, Pasient/klient journaler, Regnskap, Personalsaker, Journaler etc.

Tjenesten utføres ved at Sikker Makulering setter ut låste beholdere hos bedriften etter avtale. Bedriften oppbevarer beholderen på sikkert egnet sted og ringer Sikker Makulering når beholderen er fylt opp. Beholderen blir så hentet av personell med legitimasjon fra Sarpsborg ASVO og transportert til våre lokaler i låst bil. Videre blir beholderen veid og notert for så å makulere innholdet.

Sikker Makulering er opptatt av miljø og vi driver derfor kildesortering. Det innebærer at permer, arkivbokser, emballasje returneres etter ønske, eller vi kan bruke det til annet gjenbruk. Ved å bruke en slik ordning vil deres bedrift være med på å skape en grønn profil siden alt makulert papir vil gå til resirkulering.

Vi tilbyr både abonnementsordning eller uten abonnement. Vi kan rydde verdifull lagerplass for din virksomhet eller sette ut egne låste beholdere som kan tømmes etter avtale.          Pris pr kg:  8,50 + mva        

For nærmere opplysninger kontakt oss på tlf: 404 22 080 eller mail til makulering@sarpsborgasvo.no