Om oss

ASVO er en forkortelse for: Arbeidssamvirke innen offentlig virksomhet.

Sarpsborg ASVO er en bedrift for yrkeshemmede som har trygd som livsgrunnlag, og som ikke uten videre kan påta seg et ordinært arbeid. Den yrkeshemmede kan eksempelvis ha en psykisk/fysisk eller sosial funksjonshemming.

Sarpsborg ASVO ble startet i 1992 og er et selvstendig aksjeselskap, hvor Sarpsborg Kommune er ene aksjonær. Bedriften mottar driftsstøtte fra både stat og kommune. Eventuelt overskudd forblir i bedriften og skal komme de yrkeshemmede til gode ved eventuelle nyinvesteringer, eller på annen måte sikre brukes arbeidsplasser. Noe blir også brukt til velferd, for eksempel turer og julebord.

Formål:

Vårt motto er: Arbeidsplassen for utvikling.

Vi jobber med å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som har trygd som livsgrunnlag. Våre brukere er mennesker med nedsatt arbeidsevne som ikke har mulighet til å delta i det ordinære arbeidsmarkedet. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked, og bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos hver enkelt yrkeshemmet.

Visjon:

Vi jobber for å skape et miljø hvor trygghet, selvbestemmelse, åpenhet og inkludering er målet. Bruker skal oppleve et trygt arbeidsmiljø som gir mulighet til å bestemme selv om sin personlige utvikling. Vår visjon er å skape et miljø hvor alle ansatte føler seg verdsatte og selv velger å leve et liv de opplever som meningsfullt.

Vil du vite mer om oss les her: