Administrasjonen

Administrasjonen holder til i Sarpsborg sentrum, ved Storbyen kjøpesenter.
Vi kan kontaktes ved generelle spørsmål om driften av ASVO AS, eller hvis det gjelder eksterne arbeidsplasser eller lærekandidater.
Se ytterligere informasjon under “kontakt oss”.

Administrasjonen og de ansatte der utøver en støttefunksjon for de øvrige områdene i Sarpsborg ASVO.
 
Fred-Magne Jahnsen
Daglig leder
Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet i tråd med selskapets vedtekter og de retningslinjer og pålegg styret har gitt.
 
Vesna Sjotaric
Administrasjonssekretær
Oppfølging av økonomi og personalsystemer. Kontaktperson mot revisor og regnskapsfører. Vedlikehold av avtaler. 
 
Torgeir Sloreby
Faglig leder.
Er i kontakt med arbeidstakerne, deres pårørende og andre samarbeidspartnere ved behov.
 
Therese Grandahl
Lærekandidatkontakt
Lærekandidatordningen gir muligheter til å skreddersy fagopplæring til elever som ønsker opplæring i bedrift, men som ikke sikter mot full yrkeskompetanse. Målet er å tilby opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov, og et grunnlag for fremtidig arbeid. Sarpsborg ASVO har flere fag blant annet kokk, anleggsgartner, logistikk og salg. Se i fanen Lærekandidat øverst på siden for mer informasjon.
 
Simen Jensen
Arbeidsgiverkontakt
Arbeidsgiverkontakten finner mulige arbeidsgivere ute i næringslivet til arbeidstakere i Sarpsborg ASVO som har arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet som ønske. Ved inngått avtale vil arbeidsgiverkontakten være bindeleddet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og Sarpsborg ASVO.