Eksterne arbeidsplasser

Sarpsborg ASVO tilbyr ekstern utplassering for arbeidstakere som er ansatt i bedriften.  Vi har samarbeid med ulike bedrifter i Sarpsborg, dette er for eksempel dagligvarebutikker. De samarbeidene vi har i dag fungerer godt for både våre arbeidstakere og bedriftene.

Vi som tiltaksbedrift arbeider etter NAV sin kravspesifikasjon for VTA bedrifter, og der står det blant annet:

«Det er en målsetting at arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv får et tilbud om dette så snart de er klare for det. Dette gjelder særlig arbeidstakere som har behov for andre eller mer utfordrende arbeidsoppgaver enn det den skjermede arbeidsplassen kan tilby.

Tiltaksarrangør skal, i samarbeid med arbeidstaker, skaffe til veie ekstern utprøvingsarena for arbeidstakere som ønsker det, så langt det lar seg gjøre» – (NAV kravspesifikasjon, 2019)

Vi er stadig på leting etter nye arbeidsplasser vi kan samarbeide med for å styrke vårt tilbud om utplassering av arbeidstakere i Sarpsborg ASVO.  Ved interesse om samarbeid, ta gjerne kontakt med Simen eller Therese!  Se « Kontakt oss» for kontaktinformasjon.