Fortidsminnegruppen

Vedlikehold av fortidsminner er et oppdrag vi gjør for Sarpsborg kommune.
Fortidsminnegruppen er stasjonert på Grålum, og jobber med drift og vedlikehold av fortidsminnefeltene i hele kommunen.

Vi klipper gress, beskjærer busker og trær, og rydder vegetasjon langs adkomstveier og stier. Du kan finne oss på fortidsminnefeltene som Bjørnstadskipet, Gunnarstorp og Skinne, helleristninger på Hornes, Opstadfeltet, helleristninger på Solberg og helleristninger på Kalnes.

I tillegg jobber vi med skjøtsel av andre kulturminneområder etter avtale med kommunen.