Sikker makulering

Har din virksomhet en sikker og miljøvennlig makulering? Vår makuleringsgruppe på Grålum tar sikkerhet og miljø på alvor.

Hva tilbyr vi til våre kunder:
• Vi leverer låsbare beholdere etter deres behov: 40, 75 eller 240 liter
• Vi henter fulle bokser etter avtale og setter igjen tomme bokser uten ekstra kostnad!
• Vi har utvidet taushetsplikt for å ivareta din sikkerhet!
• Vi er miljøvennlig – makulert materiale går til gjenvinning / resirkulering!

Vi kan ta alt papir som klassifiseres til DIN nivå 3. Det vil si:
• Pasient-/klientjournaler
• Regnskap
• Bedrifters konfidensielle papir
• Personalsaker/journaler etc.

Vi tar gjerne på oss engangsoppdrag med rydding og makulering av større partier både for bedrifter og privatpersoner.

Ta kontakt med oss på tlf. 404 22 080
Eller send en mail til makulering@sarpsborgasvo.no