Om oss

Sarpsborg ASVO AS er en vekst bedrift med hovedoppgaver å avklare, kvalifisere, integrere og inkludere arbeidstakere i VTA tiltak og lærekandidatordning i Sarpsborg kommune. Målet er at enkeltmennesket blir en del av et inkluderende arbeidsliv.

Alle skal oppleve sin arbeidsplass som trygg og god arena for vekst og utvikling. Arbeidstaker skal få mulighet til å utvikle sine ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver samt få mulighet til å oppnå sine personlige målsetninger og ønsker.
Vi er også godkjent lærebedrift i flere fag og tilbyr spesiell opplæring til VGS elever.

Vårt motto

“Arbeidsplassen for utvikling”

Vår visjon

«Sammen skaper vi utvikling og vekst»

Våre overordnende verdier

Verdiene skal være retningsgivende for all samhandling og utvikling.
Vi ønsker å bygge vår kultur og identitet omkring følgende verdier:

Respekt og anerkjennelse
Fellesskap
Utvikling og vekst