Hva er VTA

VTA- Varig tilrettelagt arbeid
Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd, som både kan og ønsker å arbeide, men for tiden ikke kan delta i det ordinære arbeidsmarkedet.

Som ansatt i VTA kan du arbeide på en av våre avdelinger. Arbeidsforholdet er ikke tidsbegrenset, men avsluttes ved fylte 67år (alderspensjon). Den ansatte får arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte. Vår oppgave er å gi et tilrettelagt arbeid som bidrar til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst.

Hvordan søke jobb i Sarpsborg ASVO AS
Innsøking skjer via NAV Sarpsborg. Ta kontakt med NAV-kontoret ditt/Sarpsborg og kom i kontakt med person som jobber mot Sarpsborg ASVO. Deretter blir du kalt inn til en samtale og evt blir satt på venteliste for jobb i Sarpsborg ASVO.

Alle som starter å jobbe i Sarpsborg ASVO har en vanlig ansettelseskontrakt i tråd med Arbeidsmiljøloven (AML), og prøvetiden er 6 mnd.
Når du arbeider i Sarpsborg ASVO AS får du bonuslønn per arbeidet time. I tillegg beholder du uførepensjon fra NAV.

Hvordan søker du?
Om du ønsker mer informasjon om avdelingene våre, eller om vårt tilbud kan du kontakte Torgeir Sloreby på e-post: torgeir.sloreby@sarpsborgasvo.no